Dodany: 2011-12-20 13:35:01

 

Czego dotyczy kodeks postępowania administracyjnegoKażde państwo do swego sprawnego funkcjonowania potrzebuje odpowiednio zorganizowanej siatki instytucji i urzędów. Ich istnienie nie byłoby możliwe bez szeregu przepisów, regulujących ich działalność, zwanych prawem administracyjnym. Adwokat wrocław dość często ma kontakt z tą gałęzią, gdyż nadużycia organów państwowych nie są rzeczą rzadką klienci zwracają się o pomoc właśnie do niego.

 

Ustawa stanowiąca zbiór przepisów dotyczących działalności instytucji publicznych, zwana jest kodeksem postępowania administracyjnego. Każdy adwokat wrocław zapoznaje się z nim jeszcze w trakcie studiów prawniczych. Niektórzy z nich chcą się bowiem specjalizować właśnie w tej dziedzinie.

 

Zastosowanie zapisów tego kodeksu uskutecznia się głównie wówczas, gdy między osobami prywatnymi a instytucjami (lub między samymi jednostkami administracyjnymi) następują spory o przekroczenie kompetencji, niedopełnienie obowiązków czy podział jurysdykcji. Jeśli adwokat wrocław podejmuje się tego typu spraw, znaczy to, że zapisy tegoż zbioru praw są mu dobrze znane..

Nick: